Bolig Og Næringsservice AS ble etablert i januar 2018. Firmaet Rugsveen Bygg & Vedlikehold har vært i drift i ca 22 år som et enkeltmannsforetak, primært et lite entreprenør firma, som også har jobbet flere år med vaktmestertjenester.

VAKTMESTERTJENESTER:

Grønnskjøtsel, ettersyn av tak, rens av takrenner og nedløp, søppel plukking, bortkjøring av avfall og mindre vedlikeholdsoppgaver, teknisk og bygningsmessig.

TEKNISKETJENESTER:

Drift og forvaltning av bolig- og fritidseiendom. Drift og forvaltning av privat- og offentlig- eiendom. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby oppfølging av servicekontrakter og reparasjoner av alle tekniske anlegg og installasjoner og oppfølging av byggeprosjekter. Vi ønsker å være din servicepartner, vi ønsker å gi dere en tett og personlig oppfølging av våre tjenester der dere har et kontaktpunkt. Færrest mulig personer å forholde dere til.

Med vennlig hilsen

Tor S. Rugsveen

Daglig leder


 

© Copyright Bolig og Næringsservice AS